Portfolio

E-Learning template – Stella Blokpoel Blended Learning (VCH)

In opdracht van Stella Blokpoel Blended Learning heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een 20-tal modules voor het Veiligheidscertificaat Havens van Stichting Veilige Haven. De opdracht was het ontwikkelen van basistemplates in Articulate Storyline. De modules waren eerder ontwikkeld in Flash en waren heel rijk in interactiviteit. Alle content heb ik hergebruikt en waar mogelijk omgezet naar een betere kwaliteit binnen de grenzen van Articulate. Het was nodig om innovatieve en inventieve werkvormen te ontwerpen in Storyline, zoals een ingrijpvraag waarbij de havenwerker moet klikken in de video als hij een onveilige situatie signaleert. Of een goede afloop/ slechte afloopvraag waarbij de havenwerker na het zien van een video de juiste, veilige keuze moet maken. Kiest hij verkeerd, dan ziet hij vervolgens in een animatie wat er allemaal mis kan gaan, net zoals in het echte leven! Deze leerzame en praktijkgerichte werkvormen kunnen zelfs in de afsluitende toets worden opgenomen.

Door het vaste format van de bestaande content hebben we het bestaande design zoveel mogelijk in stand gehouden en nagebootst. Waar mogelijk heb ik subtiele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijk ontwerp om visueel beter te voldoen aan de standaard van nu.

  • Adobe Photoshop
  • Articulate Storyline

(Gedeeltelijk ontwerp) en ontwikkeling 2016 / 2017.

HavenModule7_LR HavenModule1_LR
HavenModule2_LR HavenModule3_LR
HavenModule4_LR HavenModule5_LR
HavenModule6_LR HavenModule_LR
HavenModule8_LR. HavenModule9_LR
HavenModule10_LR HavenModule12_LR