Portfolio

E-Learning redesign (Vlaggensysteem) – Movisie

In opdracht van Movisie heb ik deze opdracht mogen doen om het ontwerp van modules te verbeteren. Uitgewerkt in de vorm van daadwerkelijke visualisaties op basis van bestaande slides en werkvormen in combinatie met uitleg en advies aan de lead e-Learning ontwikkelaar van Movisie. De module waarbij ik nu ben ingezet was de e-Learning ‘Het Vlaggensysteem’.

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Zij hebben 150 experts in dienst. Zij ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

movisie-logo-rgb
Bij deze opdracht is het van belang dat de Movisie e-Learning ontwikkelaar zelf gemakkelijk het design verder door kan voeren in alle e-Learning van de organisatie zonder een gigantische impact in door-ontwikkelingstijd. Daarom is de opdracht een redesign met als basis alles wat er al lag. Daarbij passend heb ik gekozen voor een resolutie aanpassing naar hedendaagse normen i.c.m. redelijk subtiele en consistente veranderingen met een grote visuele impact. Onderscheid in opmaak om verschillende soorten content in belang en met functie te kunnen onderscheiden als cursist. Dit alles met een professionele uitstraling passend bij de huisstijl van het Vlaggensysteem van Movisie.

  • Adobe Photoshop
  • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2016.

LINKS HET NIEUWE DESIGN T.O.V. RECHTS HET OUDE DESIGN (OP MOBIEL OM-EN-OM).
Movisie_vlaggensysteem1Movisie_vlaggensysteem1VOOR
Movisie_vlaggensysteem2Movisie_vlaggensysteem2VOOR
Movisie_vlaggensysteem3Movisie_vlaggensysteem3VOOR
Movisie_vlaggensysteem4Movisie_vlaggensysteem4VOOR
Movisie_vlaggensysteem5Movisie_vlaggensysteem5VOOR
Movisie_vlaggensysteem6Movisie_vlaggensysteem6VOOR
Movisie_vlaggensysteem7Movisie_vlaggensysteem7VOOR
Movisie_vlaggensysteem8Movisie_vlaggensysteem8VOOR
Movisie_vlaggensysteem9Movisie_vlaggensysteem9VOOR
Movisie_vlaggensysteem10Movisie_vlaggensysteem10_VOOR
Movisie_vlaggensysteem10bMovisie_vlaggensysteem10bVOOR