Portfolio

E-Learning Philips Healthcare HandHeld Diagnostics

Voor Philips Healthcare HandHeld Diagnostics heb ik een klein deel uit mogen maken van de launch van een nieuw innovatief product: de Minicare I-20. Ik heb een eLearning tutorial gemaakt voor dit nieuwe apparaat. Een arts of verpleger kan met behulp van de Minicare ter plekke vaststellen of een hartaanval dreigt bij de patiënt van wie hij zojuist een druppel bloed afgenomen heeft. De Minicare analyseert het bloed, dat uit een vinger wordt geprikt, in enkele minuten.

Deze eLearning omvat de basis functionaliteit wat door verpleegkundigen in een ziekenhuis geleerd moet worden om het apparaat te kunnen gebruiken. Dit project omvat buiten software simulaties ook videomateriaal. De eLearning is opgeleverd in het Engels met voiceover, inclusief de on-screen vertaalversies in het Nederlands, Duits en Frans.

Philips eLearning Minicare

Het is een lineaire eLearning waarbij gebruikers stapsgewijs door het leerproces geleid worden. Dit is zo opgezet dat bij afronding van ieder hoofdstuk pas het volgende hoofdstuk in het menu zichtbaar wordt. Hierdoor weten we zeker dat mensen de informatie op de juiste manier tot zich nemen en voorkomen we dat gebruikers geen informatie voor ogen krijgen die ze pas begrijpen als ze andere stukken gezien hebben. Ook is het zo overzichtelijk waar ze gebleven zijn in de training en kan er gecertificeerd worden bij het afronden van het laatste hoofdstuk.

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere
  • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2014. Vervolg project – aanvullingen in 2015.