Portfolio

E-learning collectief zonproject – WeLearning

Deze e-learning module voor een duurzame energie coöperatie is een module welke ik heb mogen maken in samenwerking met / in opdracht van WeLearning in Amsterdam.

Het gaat om een kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Deze e-learning stelt mensen in staat zelf een duurzaam zonne-energie project op te zetten voor hun eigen organisatie of stichting. Alle informatie komt aan bod van a tot z. Een langdurig traject wat doormiddel van deze flexibele opzet de ondersteuning en kennis geeft om dit stap voor stap te kunnen bewerkstelligen.

  • Adobe Photoshop
  • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2018.