Portfolio

E-Learning design & ontwikkeling Basishouding sociale professional

In opdracht van en in samenwerking met Movisie heb ik samen met inhoudsdeskundigen een module mogen opzetten en ontwikkelen in de verbetering van de Basishouding van de sociale professional, dit in Articulate Storyline. Betrokken bij brainstorm en het uitstippelen van het didactisch pad met uiteindelijk als resultaat een ontwikkelde module met zijn eigen design en inrichting.

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Zij hebben 150 experts in dienst. Zij ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.
movisie-logo-rgb

  • Adobe Photoshop
  • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2016-2017.
Movisie_basishoudingsocialepro1 Movisie_basishoudingsocialepro2
Movisie_basishoudingsocialepro3 Movisie_basishoudingsocialepro8
Movisie_basishoudingsocialepro9 Movisie_basishoudingsocialepro10
Movisie_basishoudingsocialepro11 Movisie_basishoudingsocialepro13
Movisie_basishoudingsocialepro14 Movisie_basishoudingsocialepro15
Movisie_basishoudingsocialepro16 Movisie_basishoudingsocialepro17