Portfolio

Categorie: E-Learning

Animatie 2 * Horizontaal Toezicht (2021) – Anna Ziekenhuis

logo-st-anna-zorggroep

Deze animatie maakt deel uit van een reeks van 3 die ik dit en vorig jaar heb mogen ontwikkelen voor het Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.

Het doel van het Anna bij het inhuren van professionals bij het maken van online leermodules is het upgraden van de kwaliteit van online leren. Sinds begin 2016 ben ik een vaste e-Learning leverancier voor het St. Anna.

Het onderwerp van deze animaties is Horizontaal Toezicht en wordt gefaseerd ingezet voor al het personeel van het ziekenhuis. Het doel is dat mensen bewust worden van de impact van het juist registreren en declareren, op de bedrijfsresultaten. Niet iedereen heeft een even grote rol binnen het registratieproces en daarom is de laatste (3e) video gericht op de details om al het personeel op maat te laten zien, waar hij/zij binnen zijn/haar aandeel binnen de keten van registratie op moet letten.

 • Screenrecording/editing
 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Audition
 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling.

 
 
 
 
 

Animatie 1 * Horizontaal Toezicht (2020-2021) – Anna Ziekenhuis

logo-st-anna-zorggroep

Deze animatie maakt deel uit van een reeks van 3 die ik dit en vorig jaar heb mogen ontwikkelen voor het Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.

Het doel van het Anna bij het inhuren van professionals bij het maken van online leermodules is het upgraden van de kwaliteit van online leren. Sinds begin 2016 ben ik een vaste e-Learning leverancier voor het St. Anna.

Het onderwerp van deze animaties is Horizontaal Toezicht en wordt gefaseerd ingezet voor al het personeel van het ziekenhuis. Het doel is dat mensen bewust worden van de impact van het juist registreren en declareren, op de bedrijfsresultaten. Niet iedereen heeft een even grote rol binnen het registratieproces en daarom is de laatste (3e) video gericht op de details om al het personeel op maat te laten zien, waar hij/zij binnen zijn/haar aandeel binnen de keten van registratie op moet letten.

 • Screenrecording/editing
 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Audition
 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling.

 
 
 
 

Learning Philips IGT – PowerPoint template

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten van 2019 tot 2023.

Hier ben ik ingezet om de huidige PowerPoint template die gebruikt wordt om klassikale trainingen te maken te optimaliseren in gebruik en look-and-feel. Om het gebruik te optimaliseren heb ik training screen-recordings toegevoegd aan deze oplevering.

De look-and-feel is gelijk getrokken met de e-Learning template om consistentie in de training d.w.z. klassikaal, online en blended te waarborgen.

philips_logo_small

 • MS PowerPoint
 • Adobe Photoshop

Ontwerp & ontwikkeling.

 
 
 

E-Learning Innovatie Toolbox Rijndam Revalidatie

Voor Rijndam Revalidatie in Rotterdam heb ik in Articulate Storyline een e-Learning module gemaakt voor de afdeling Research & Development. Deze module de Innovatie Toolbox is bedoeld ter bevordering van het oppakken en uitrollen van innovatie binnen de organisatie. Dat mensen weten wat er mogelijk is, zich herkennen in een ‘innovatie-rol’ en door kunnen pakken door het weten te vinden van de juiste kanalen en middelen.

Rijndam Revalidatie is de revalidatie-expert voor iedereen die te maken heeft met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. 

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2019-2020.
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox1 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox2
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox3 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox4
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox5 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox6
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox7 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox8
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox9 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox10
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox11 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox12

e-Learning Philips IGT – How do I video template

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten van 2019 tot 2023.

Er worden video’s ingezet om de basis van een nieuw product binnen de IGT-product family uit te leggen in gebruik. Op basis van alle bestaande materialen in de How Do I portfolio mocht ik één standaard maken voor het gebruik. Dit binnen het programma Techsmith Camtasia zodat eigen medewerkers ook gemakkelijk binnen deze template op dezelfde wijze videos kunnen maken. Allen met hetzelfde kwaliteitseindresultaat. Translatie is hierbij gemakkelijk en de kwaliteit is gewaarborgd.

Om de template in gebruik te nemen is er ondersteuning beschikbaar in de vorm van een masterclass die ik geef aan medewerkers in combinatie met uitgeschreven stapsgewijze protocollen en video instructie.

Er kan gekozen worden voor Philips ‘brand approved’ muziektracks en er wordt bij elke video gebruik gemaakt van een professionele voiceover met subtitles. De elke keer weer dezelfde vaste elementen in de video zorgen samen in de uitstraling en het overbrengen van de boodschap voor een uniforme uitdraging van het Philips brand. Zij waarborgen het gevoel van o.a. transparantie, innovatie, kwaliteit en de toegevoegde waarde van de Philips Healthcare producten.

 

philips_logo_small

 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Photoshop

Ontwerp & ontwikkeling 2019-2020.