Portfolio

Categorie: E-Learning

Learning Philips IGT – PowerPoint template

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten gedurende 2019 en 2020.

Hier ben ik ingezet om de huidige PowerPoint template die gebruikt wordt om klassikale trainingen te maken te optimaliseren in gebruik en look-and-feel. Om het gebruik te optimaliseren heb ik training screen-recordings toegevoegd aan deze oplevering.

De look-and-feel is gelijk getrokken met de e-Learning template om consistentie in de training d.w.z. klassikaal, online en blended te waarborgen.

philips_logo_small

 • MS PowerPoint
 • Adobe Photoshop

Ontwerp & ontwikkeling 2020.

 
 
 

E-Learning Innovatie Toolbox Rijndam Revalidatie

Voor Rijndam Revalidatie in Rotterdam heb ik in Articulate Storyline een e-Learning module gemaakt voor de afdeling Research & Development. Deze module de Innovatie Toolbox is bedoeld ter bevordering van het oppakken en uitrollen van innovatie binnen de organisatie. Dat mensen weten wat er mogelijk is, zich herkennen in een ‘innovatie-rol’ en door kunnen pakken door het weten te vinden van de juiste kanalen en middelen.

Rijndam Revalidatie is de revalidatie-expert voor iedereen die te maken heeft met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. 

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2019-2020.
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox1 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox2
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox3 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox4
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox5 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox6
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox7 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox8
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox9 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox10
RevalidatieRijndamInnovatieToolbox11 RevalidatieRijndamInnovatieToolbox12

e-Learning Philips IGT – How do I video template

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten gedurende 2019 en 2020.

Er worden video’s ingezet om de basis van een nieuw product binnen de IGT-product family uit te leggen in gebruik. Op basis van alle bestaande materialen in de How Do I portfolio mocht ik één standaard maken voor het gebruik. Dit binnen het programma Techsmith Camtasia zodat eigen medewerkers ook gemakkelijk binnen deze template op dezelfde wijze videos kunnen maken. Allen met hetzelfde kwaliteitseindresultaat. Translatie is hierbij gemakkelijk en de kwaliteit is gewaarborgd.

Om de template in gebruik te nemen is er ondersteuning beschikbaar in de vorm van een masterclass die ik geef aan medewerkers in combinatie met uitgeschreven stapsgewijze protocollen en video instructie.

Er kan gekozen worden voor Philips ‘brand approved’ muziektracks en er wordt bij elke video gebruik gemaakt van een professionele voiceover met subtitles. De elke keer weer dezelfde vaste elementen in de video zorgen samen in de uitstraling en het overbrengen van de boodschap voor een uniforme uitdraging van het Philips brand. Zij waarborgen het gevoel van o.a. transparantie, innovatie, kwaliteit en de toegevoegde waarde van de Philips Healthcare producten.

philips_logo_small

 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Photoshop

Ontwerp & ontwikkeling 2019-2020.

E-Learning Philips – Azurion FlexArm

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten gedurende 2019 en 2020.

Deze eLearning ‘Azurion R2.0 FlexArm’ is gemaakt voor alle klanten en medisch personeel die werken met het nieuwste advanced Philips IGT X-ray systeem, de Azurion FlexArm.

philips_logo_small

 • Articulate Storyline
 • Adobe Photoshop
 • Videografie
 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Audition
 • Adobe Animation

Ontwerp & ontwikkeling 2019.

 
 
 
 

E-Learning template Instituut Fysieke Veiligheid

In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) kreeg ik de opdracht een geavanceerde en complete Articulate Storyline template te maken als basis voor e-Learning modules voor het IFV en de Brandweer. Deze template is opgeleverd in combinatie met een uitgebreide online handleiding voor het gebruik hiervan (Articulate Rise).

Met gebruik van deze template kunnen getrainde Articulate Storyline ontwikkelaars zelf eenduidige en kwalitatieve modules maken waarbij de gebruiker op een éénduidige, aantrekkelijke, duidelijke en intuïtieve wijze de leerstof in zich op kan nemen.

Bij het IFV werken zo’n 300 professionals iedere dag aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Het IFV draagt er aan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. 

Logo IFV

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2019.
IFV1 IFV2
IFV3 IFV4
IFV5 IFV6
IFV7 IFV8
IFV9 IFV10