Portfolio

Auteur: Judith Sanders

E-Learning Philips – Radiation Safety and Dose

Ik ben voor langere tijd ingehuurd bij Philips Healthcare – Image Guided Therapy (IGT)-Systems om een kwaliteits impuls te geven aan de e-Learning productie. Hierbij hebben programma’s richting klant prioriteit. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten gedurende 2019.

Deze eLearning ‘Philips Radiation Safety & Dose’ is gemaakt voor al het medisch personeel dat met X-ray werkt en graag reductie van radiatie dosering willen bewerkstellen voor de patiënt, hun collega’s en voor zichzelf.

philips_logo_small

 • Articulate Storyline
 • VYOND (animatie)
 • Adobe Photoshop
 • Videografie
 • Techsmith Camtasia
 • Adobe Audition

Ontwerp & ontwikkeling 2019.

 
 
 
 
 
 

E-learning collectief zonproject – WeLearning

Deze e-learning module voor een duurzame energie coöperatie is een module welke ik heb mogen maken in samenwerking met / in opdracht van WeLearning in Amsterdam.

Het gaat om een kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Deze e-learning stelt mensen in staat zelf een duurzaam zonne-energie project op te zetten voor hun eigen organisatie of stichting. Alle informatie komt aan bod van a tot z. Een langdurig traject wat doormiddel van deze flexibele opzet de ondersteuning en kennis geeft om dit stap voor stap te kunnen bewerkstelligen.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

 
 
 
 

0-meting Kwetsbare ouderen – St. Anna Ziekenhuis

Deze module ‘0-meting in de omgang met kwetsbare ouderen’ maakt deel uit van een reeks van modules die ik dit en afgelopen jaren heb mogen ontwikkelen voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.
logo-st-anna-zorggroep

Deze module is een vreemde eend in de bijt. Dit is zo omdat we hier niet te maken hebben met informatieoverdracht en het toetsen hiervan, maar met het toetsen van de kennis/ het niveau van de deelnemer. Het gaat hier om een 0-meting / diagnostische test. Wat we gedaan hebben is door middel van een adaptieve toets kijken waar de deelnemer staat als het gaat om kennis omtrent de omgang met kwetsbare ouderen. Dit met de vastgestelde peilers van de VMS thema’s rondom dit onderwerp. Als resultaat krijgt het ziekenhuis de scores te zien van de deelnemer en de deelnemer zelf ziet op welke punten hij/zij nog niet zo goed scoort. Deze data wordt opgeslagen in een database aan het einde van de vragenreeks binnen ieder thema. De deelnemer ziet zijn/haar resultaten en kan deze opslaan als PDF. Uit de test komt als resultaat het advies van diverse interventies die geschikt zijn om de kennis van de deelnemer naar een hoger niveau te krijgen precies op die punten waarop dit nodig is. Het ziekenhuis kan de resultaten van de 0-meting vervolgens vergelijken met de data welke interventies daadwerkelijk door de deelnemer uitgevoerd zijn. Op termijn is het de bedoeling om dat weer te vergelijken met de data van een nieuwe 0-meting.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline
 • VYOND
 • Javascript +
 • Export data naar database

Ontwerp & ontwikkeling 2018- Doorontwikkeling 2019-2020.

 
 
 
 

Template klassikaal Krachtvoer – Universiteit Maastricht

In opdracht van de Universiteit Maastricht ben ik gevraagd om een Articulate Storyline template te ontwikkelen als onderdeel van het programma Krachtvoer. Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Met deze template worden de klassikale lessen van het programma als kant en klare lessen doorontwikkelt door de medewerkers van de UM zelf (Department of Health Promotion). Deze lessen worden zo als hapklare bestanden voor de leerkrachten aangeboden welke op groot scherm in de klas in gebruik genomen worden vol informatie, interactieve oefeningen, vragen en opdrachten.

 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

Het resultaat wat hier is weergegeven is bedoeld als een een compleet vormgegeven en technisch uitgewerkte template. De content welke hiervoor is gebruikt is daarmee niet direct onderdeel van het uiteindelijke krachtvoer programma.

 
 
 
 
 
 
 

E-Learning Veiligheid (2018) – St. Anna Ziekenhuis

Deze module maakt deel uit van een reeks van modules die ik dit en afgelopen jaren heb mogen ontwikkelen voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.
logo-st-anna-zorggroep

Het doel van het St. Anna bij het inhuren van professionals bij het maken van online leermodules is het upgraden van de kwaliteit van online leren. Sinds begin 2016 ben ik de vaste e-Learning leverancier voor het St. Anna.

Het onderwerp van deze module is ‘Veiligheid’ en wordt ingezet voor al het personeel in het ziekenhuis. Het doel is het bewust maken van de medewerkers in de getroffen veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten. We hebben het hele BHV programma uitgekleed en het getransformeerd naar deze micro-learning. Dit onderwerp leent zich daar prima voor, omdat mensen al de nodige basiskennis bezitten die nodig is om het op een dergelijke manier te benaderen. We nemen ze meteen mee in levensechte situaties. Hierdoor raakt de deelnemer getriggerd en gestimuleerd om de theorie tot zich te nemen welke hij/zij steeds krijgt na het beantwoorden van een vraag. De module wordt ingeleid d.m.v. een luchtige introductie animatie gemaakt in VYOND waarin de deelnemer op een leuke manier gestimuleerd wordt om deze korte module te doorlopen.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline
 • VYOND (Animatie)
 • Adobe Audition

Ontwerp & ontwikkeling 2018.