Portfolio

Auteur: Judith Sanders

E-learning collectief zonproject – WeLearning

Deze e-learning module voor een duurzame energie coöperatie is een module welke ik heb mogen maken in samenwerking met / in opdracht van WeLearning in Amsterdam.

Het gaat om een kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Deze e-learning stelt mensen in staat zelf een duurzaam zonne-energie project op te zetten voor hun eigen organisatie of stichting. Alle informatie komt aan bod van a tot z. Een langdurig traject wat doormiddel van deze flexibele opzet de ondersteuning en kennis geeft om dit stap voor stap te kunnen bewerkstelligen.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

 
 
 
 

0-meting Kwetsbare ouderen – St. Anna Ziekenhuis

Deze module ‘0-meting in de omgang met kwetsbare ouderen’ maakt deel uit van een reeks van modules die ik dit en afgelopen jaren heb mogen ontwikkelen voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.
logo-st-anna-zorggroep

Deze module is een vreemde eend in de bijt. Waarom? Nou, omdat we hier niet te maken hebben met informatieoverdracht, maar met het toetsen van de kennis van de deelnemer. Het gaat hier om een 0-meting / diagnostische test. Wat we gedaan hebben is door middel van een adaptieve toets kijken waar de deelnemer staat als het gaat om kennis omtrent de omgang met kwetsbare ouderen. Dit met de vastgestelde peilers van de VMS thema’s rondom dit onderwerp. Als resultaat krijgt zowel het ziekenhuis de eindscore te zien van de deelnemer wanneer deze aan het einde van elk thema opgeslagen wordt in een database en kan ook de deelnemer zijn/haar resultaten zien en kan hij/zij deze opslaan als PDF. Uit de test komt als resultaat het advies van diverse interventies die geschikt zijn om de kennis van de deelnemer naar een hoger niveau te krijgen precies op de punten waarom dit nodig is. Het ziekenhuis kan de resultaten van de 0-meting vervolgens vergelijken met de data welke interventies daadwerkelijk door de deelnemer uitgevoerd zijn. Op termijn is het de bedoeling om dat weer te vergelijken met de data van een nieuwe 0-meting.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline
 • VYOND

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

 
 
 
 

Template klassikaal Krachtvoer – Universiteit Maastricht

In opdracht van de Universiteit Maastricht ben ik gevraagd om een Articulate Storyline template te ontwikkelen als onderdeel van het programma Krachtvoer. Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Met deze template worden de klassikale lessen van het programma als kant en klare lessen doorontwikkelt door de medewerkers van de UM zelf (Department of Health Promotion). Deze lessen worden zo als hapklare bestanden voor de leerkrachten aangeboden welke op groot scherm in de klas in gebruik genomen worden vol informatie, interactieve oefeningen, vragen en opdrachten.

 • Articulate Storyline

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

Het resultaat wat hier is weergegeven is bedoeld als een een compleet vormgegeven en technisch uitgewerkte template. De content welke hiervoor is gebruikt is daarmee niet direct onderdeel van het uiteindelijke krachtvoer programma.

 
 
 
 
 
 
 

E-Learning Veiligheid (2018) – St. Anna Ziekenhuis

Deze module maakt deel uit van een reeks van modules die ik dit en afgelopen jaren heb mogen ontwikkelen voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna (Geldrop/Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden.
logo-st-anna-zorggroep

Het doel van het St. Anna bij het inhuren van professionals bij het maken van online leermodules is het upgraden van de kwaliteit van online leren. Sinds begin 2016 ben ik de vaste e-Learning leverancier voor het St. Anna.

Het onderwerp van deze module is ‘Veiligheid’ en wordt ingezet voor al het personeel in het ziekenhuis. Het doel is het bewust maken van de medewerkers in de getroffen veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten. We hebben het hele BHV programma uitgekleed en het getransformeerd naar deze micro-learning. Dit onderwerp leent zich daar prima voor, omdat mensen al de nodige basiskennis bezitten die nodig is om het op een dergelijke manier te benaderen. We nemen ze meteen mee in levensechte situaties. Hierdoor raakt de deelnemer getriggerd en gestimuleerd om de theorie tot zich te nemen welke hij/zij steeds krijgt na het beantwoorden van een vraag. De module wordt ingeleid d.m.v. een luchtige introductie animatie gemaakt in VYOND waarin de deelnemer op een leuke manier gestimuleerd wordt om deze korte module te doorlopen.

 • Adobe Photoshop
 • Articulate Storyline
 • VYOND (Animatie)
 • Adobe Audition

Ontwerp & ontwikkeling 2018.

 
 
 
 

E-Learning design & ontwikkeling Taal & Werk – CITAVERDE

Van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen kreeg ik de super leuke vraag om in Articulate Storyline een design te maken en het eerste gedeelte in de ontwikkeling van een nieuwe e-Learning Taal & Werk voor WERK-portal.nl.
Als uitgangspunt kreeg ik een concept e-Learning strategie. Het design was vrij, behalve de kleuren van WERK-portal.nl en een basale look-and-feel in navigatie. Het resultaat is een interactieve mooi begeleide leerweg inclusief gamification elementen waarbij de deelnemer zich op een speelse manier kan bekwamen in de Nederlandse taal.

Het e-Learning programma Taal & Werk helpt mensen om de Nederlandse taal te leren. Welke woorden kom je zoal tegen op het werk? De deelnemer kan het programma volgen op twee taalniveaus. Op elk niveau wordt geoefend met woordenschat, grammatica en spelling. Arie helpt daarbij. Hij laat het bedrijf zien en bezoekt samen met de deelnemer de verschillende ruimtes. In elke ruimte komt een ander thema aan bod. Bij elke vraag kan geoefend worden. Het is extra waardevol dat de hele module wordt begeleid met voice-over zodat de uitspraak ook goed naar voren komt.


De focus van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen ligt op de ontwikkeling van arbeidscompetenties, vakmanschap en ondernemersvaardigheden van (jong)volwassenen (Leven Lang Leren). Het kenniscentrum is onder meer gespecialiseerd in het opleiden van mensen zonder startkwalificatie. CITAVERDE verzorgt opleidingstrajecten en ontwikkelt (digitale) leermiddelen specifiek afgestemd op deze doelgroep.

CitaVerde college Logo 2019

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Articulate Storyline

Design & Ontwikkeling 2018.
Dit programma is te bekijken (ook zonder account) via WerkPortal.nl